Spyling av hovedvannledninger i Lunde

I uke 21 blir det utført spyling av hovedvannledninger i Lunde. Arbeidet blir utført om natta, kl. 22.00 – 06.00. Oppstart i Lunde mandag kveld 18. mai kl 2200 og avsluttes 20. mai kl 0600.

Vanntrykket kan bli helt eller delvis borte. Det må påregnes smuss i vannet mens spyling pågår og en tid etter. La vannet renne en stund i hageslangen før bruk.