Skisseforslag Nye Nome sjukeheim

I kommunestyrets møte 16 juni la styringsgruppa for Nye Nome Sjukeheim frem skisseforslag til ny løsning. Se presentasjonen fra Adapt Arkitekter her. (PDF, 8 MB)