Ny jernbaneundergang skal på plass i Lunde - Strengenvegen stengt 18. - 28. mai

I pinsehelgen 22. mai til 25. mai skal en ny jernbaneundergang/gangkulvert for myke trafikanter settes på plass under Sørlandsbanen i en togfri periode på 72 timer. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Nome kommune, og ferdig resultat vil bli en trafikksikker løsning for myke trafikanter som vil erstatte smalt og lite oversiktlig fortau igjennom eksisterende jernbaneundergang.

Produksjonen er i gang

Tveito Maskin AS var det beste firmaet i anbudskonkurransen og firmaet produserer nå den nye gangkulverten som skal fraktes bort i arbeidshelgen i mai.
Gangkulverten som skal være 3,4 meter høy og 3,5 meter bred og ble ferdig støpt i forrige uke, og skal stå og herde frem til den skal settes inn. Det vil foregå forberedende arbeid frem mot arbeidshelgen i mai.
Utsnitt av ny gangkulvert ved siden av eksisterende kulvert, sett mot Lunde sentrum fra vest - Klikk for stort bilde  (Utsnitt av ny gangkulvert ved siden av eksisterende kulvert, sett mot Lunde sentrum fra vest).

Støy i togfri periode

I området rundt der den nye kulverten skal settes inn vil det bli støy i tiden før arbeidshelgen, men den meste intensive støyende perioden vil være i den togfrie helgen fra 22. mai kl. 03.00 til 25. mai kl. 03.00. De nærmeste naboene vil få tilbud om alternativ overnatting. Kommunen sender også ut et eget nabovarsel om støyende arbeid og sms til naboer i forkant av arbeidshelgen.

Omkjøring via fv. 3322 Flåbygd

I en periode i forkant av arbeidshelgen vil det være lysregulering med innsnevring til et kjørefelt gjennom eksisterende jernbaneundergang og en egen inngjerdet passasje for myke trafikanter.
Fra 18. mai til 28. mai må Strengenvegen stenges helt for både myke og harde trafikanter. I denne perioden må biltrafikken gå rundt Flåbygd, omkjøringsvegen vil bli skiltet. Myke trafikanter kan enten gå kanalstien eller Svenskerudvegen, Skoevegen og opp gjennom Vassås.

Utsnitt fra kart som viser anleggsområdet og hvor Strengenvegen blir stengt - Klikk for stort bildeKartutsnitt som viser delen av Strengenvegen som blir stengt. 

Vi beklager ulempen med støy og omveier for både myke og harde trafikanter, men vi ser frem til en ny og sikker undergang for myke trafikanter.

Kontaktpersoner i prosjektet:
- Silje Haugane i Nome kommune mob. 91753545 (byggherre)
- Hallgeir Lie, Tveito Maskin AS mob. 90925058 (utførende)