Translate

Viktig melding

Nome kommunes kulturpris 2022

Nå er tiden inne for å nominere kandidater til årets kulturpris.
Nome kommunes kulturpris er på kr. 10 000 og kan deles ut hvert år.

Hvem kan nomineres

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner og andre som har gjort en særlig innsats innenfor en eller flere deler av det utvidede kulturområdet. 

For å bli tatt med i vurderingen som kandidat til Nome kommunes kulturpris, må forslagsstilleren gi en skriftlig begrunnelse.

Frist

15. oktober 2022.

Forslag til kulturprisen sendes på e-post til: postmottak@nome.kommune.no

Tilbakemelding