Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - frist 10. desember 2018

Bufdir-logo.jpg - Klikk for stort bilde Inkludering av barn i lavinntektstfamilier

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
(tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)
 
Om tilskuddsordningen
Beløp: 291,9 mill.kr (2019). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.
Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.   
 
Publisert av Heidi Elise Kvale. Sist endret 23.11.2018

7704db65-73e0-4acf-8358-27d7547a5cea.jpg - Klikk for stort bilde Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppa for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår familier i målgruppa når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

 
Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan søkes tilskudd til tiltak som:
  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer
Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. 
 
Hvordan søke?
Søknadsskjema, regelverk og mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på Bufdir sine nettsider.
 
Søknadsfrist
Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.