Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning av midler for 2020. Søknadsfrist 13. desember!

Klikk for stort bilde Barne, ungdoms -og familiedirektoratet (bufdir) har lagt ut søknadsskjemaet for tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge (tidligere kalt barnefattigdomsmidler). Søknadsfrist 13. desember

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier).
Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Informasjon om tilskuddsordningen finner dere her

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.
NB! Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen.
Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og idrettslag.
Direktesøknader som ikke oppfyller kravet til å være sentralledd, vil bli avvist. 

Kontaktperson i Nome kommune:
Heidi Elise Kvale
epost: heidi.elise.kvale@nome.kommune.no