Lundefaret bru stenges på kvelds- og nattestid i uke 41

I uke 41 blir Lundefaret bru stengt på grunn av nødvendig vedlikehold.

  

Vestfold og Telemark fylkeskommunen planlegger å utføre nødvendig vedlikehold på Lundefaret bru på fv. 359 mellom Lunde og Bø. Det er fuger på bruen som skal fornyes og veien mellom Lunde og Bø må helstenges på kvelds- og nattestid for å få utført arbeidene. På dagtid vil det blir lysregulert 1 kjørefelt.

Perioden som må helstenges er kveld og natt i uke 41, fra kl. 19.00 til kl. 07.00. I utgangspunktet planlegger fylkeskommunen arbeid i 7 netter, men det kan bli noe lenger.

Omkjøring

Omkjøringsvei blir skiltet enten rundt Flåbygd på fv. 3310 og 3322 eller rundt Vrangfossvegen på fv. 3316.

Kontaktinformasjon

Spørsmål og henvendelser rundt stengingen kan rettes til Vestfold og Telemark fylkeskommune tlf. 35 91 70 00 eller e-post: hanna.hekkelstrand@vtfk.no