Lukt og smak av drikkevannet på Ulefoss

Nome kommune har det siste døgnet mottatt henvendelse fra enkelte abonnenter som opplever lukt og smak av myr og jord av drikkevannet på Ulefoss. Dette er undersøkt nærmere hos abonnent og det er tatt vannprøver som analyseres i dag 10. mars. 

Drikkevannet er hygienisk trygt å drikke.

Kommunen jobber nå med å kartlegge og finne årsaken til lukt og smak, og har tett dialog med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, og kommunen informerer om utvikling i saken på hjemmesiden/Facebook.