Kaste næringsområde - mindre endring

Driftsutvalget i Nome vedtok i møte 13.09.2018 en mindre endring for del av gjeldende reguleringsplan - Kaste næringsområde. Hensikten med planendringen er steinsetting av eksisterende åpne bekkeløp og sikring av fyllingsskråning.

 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven.
Fylkesmannen i Telemark er klageinstans. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig til Nome kommune, SU-etaten, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, ellers på e-post til postmottak@nome.kommune.no

innen 15. oktober 2018.

 

Nome kommune, SU-etaten / Avd. for planlegging og arealforvaltning

 

Landskapsplan (PDF, 2 MB)
Vedtak om mindre endring av reguleringsplan på Kaste industriområde (Kaste 2) kalt Kaste 3 (PDF, 702 kB)
Plankart - rev 04.09.2018 (PDF, 5 MB)
Bestemmelser - dat 06.09.2018 gulmerkede endringer (PDF, 1013 kB)

Sist endret 07.12.2018