Innspill til bredbåndsutbygging i Nome

Klikk for stort bilde Telemark fylke skal fordele ca. 6 mill. til utbygging av bredbånd i Telemark i 2019. Nome kommune vil søke om tilskudd nå i juni. Vi inviterer derfor alle som går inn under kriteriene under til å gi en høringsuttale innen 25. april 2019. Innspill fra innbyggerne gjør at kommunen vil kunne lage en mer utfyllende søknad.

 I år er det følgende kriterier som vil bli tillagt spesiell vekt: 

1. Husholdninger som har et tilbud om mindre enn 10 Mbit/s internettlinje.
2. Husholdninger som har et tilbud på 10-30 Mbit/s internettlinje via Telenors kobbernett. 
 
Det er Telemark fylkeskommunen som vil fordele disse midlene til kommunen. Staten har pålagt fylket at minst 80% av husholdningene som får støtte skal tilfredsstille kriteriene over.
 
Bruk appen Nettfart mobil for å sjekke dekning for WiFi og mobilnett der du bor. Målinger lokalt verifiserer kapasitet og dekning for vår søknad om midler. Les mer på https://nettfart.no/
 
Skriv en e-post med en kort begrunnelse som inneholder følgende:
Adresseopplysninger med husnummer og gårds- og bruksnummer
Antall boenheter dersom du melder inn på vegne av flere husstander
Resultat fra måling med appen Nettfart - både WiFi og mobilnett
 
E-posten sendes til postmottak@nome.kommune.no innen 25. april 2019.
 
 
Klikk for stort bilde