Innspill til bredbåndsutbygging i Nome

Klikk for stort bildeVestfold og Telemark fylke skal fordele ca. 36,3 mill. til utbygging av bredbånd i 2020. Nome kommune vil søke om tilskudd nå i juni. Vi inviterer derfor alle som går inn under kriteriet under til å gi en høringsuttale innen 5. juni 2020. Innspill fra innbyggerne gjør at kommunen vil kunne lage en mer utfyllende søknad.

I år er det følgende kriterie som vil bli tillagt spesiell vekt: 

  • Husholdninger som har nettforbindelse på under 30 Mbit/s.

Områder som allerede er utbygd som Helgja og Romnes/Sannes er ikke aktuelt å ta med. Områder som skal bygges ut er det heller ikke nødvendig å få tilbakemeldinger om. Dette gjelder Børt, Kleppe, Lona og Landsmarka.

Bruk appen Nettfart mobil for å sjekke dekning for WiFi og mobilnett der du bor. Målinger lokalt verifiserer kapasitet og dekning for vår søknad om midler. Les mer på https://nettfart.no/
 
Skriv en e-post med en kort begrunnelse som inneholder følgende:
Adresseopplysninger med husnummer og gårds- og bruksnummer
Antall boenheter dersom du melder inn på vegne av flere husstander
Resultat fra måling med appen Nettfart og mobilnett innomhus (god/middels/dårlig)
 
E-posten sendes til postmottak@nome.kommune.no innen 5. juni 2020.
 
 
Klikk for stort bilde