Innføring av umiddelbart vanningsforbud 05.06.21

På grunn av høyt vannforbruk innføres det umiddelbart vanningsforbud. Det er ikke tillatt å vanne med vannspreder eller å la vannslange ligge og renne.

Det er kun tillatt å vanne med ”slange i hånd” i tidsrommet kl. 20-22 på følgende dager:

Abonnenter med husnummer som ender på like tall (0,2,4,6) osv. kan vanne på datoer som ender på like tall. Abonnenter med husnummer som ender på ulike tall (1,3,5,7 osv. kan vanne på datoer som ender på ulike tall.