Influensavaksinering i Nome 2021

Innbyggere i risikogrupper tilbys gratis vaksine mot influensa. 

Personer i følgende risikogrupper tilbys gratis vaksine fra kommunen:

 • Alle over 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom, som for eksempel kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom hvor influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Timebestilling

Alle må bestille time, det er ikke mulighet for «drop in». Alle over 65 år vil få SMS fra kommunen med link til timebestilling.
Bestill time via link, eller på telefon 409 13 179.

Timebestilling Lunde

Timebestilling Ulefoss

Tid og sted for vaksinering

Lunde i uke 43

 • Tirsdag 26. oktober og torsdag 28. oktober
 • Sted: Lundetunet, Brugata 5, Lunde
 • Klokken: 09-15

Ulefoss i uke 44

 • Tirsdag 2. november og onsdag 3. november
 • Sted: Gamle NAV-bygget ved Ulefoss rådhus, Ringsevja 30, Ulefoss
 • Klokken: 09-15