Forslag til reguleringsplan for Ringsevja 23 er nå ute på på offentlig ettersyn. Høringsfrist 30. august 2020

Nome sammfunnsutviklingsutvalg vedtok i møte 16. juni 2020 (sak SU 026/20) at forslag til reguleringsplan for Ringsevja 23 Plan-ID 2020_01 skal legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven, § 12-10. 

Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for boligbygging.

For planforslag gjelder følgende:

Planforslaget er tilgjengelig på nettsidene til Nome kommune/www.nome.kommune.no. 
Papirutgave av forslaget er utlagt ved servicekontoret i Nome Rådhus. 

Uttalelser og merknader til planforslaget kan rettes til:
Nome kommune, teknisk etat, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss eller, 
postmottak@nome.kommune.no, senest 30.august 2020. 

Nome kommune
Teknisk etat / avd. For Planlegging og arealforvaltning

Reguleringsplan for Ringsevja 23 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 00 Planbeskrivelse planforslag Ringsevja 23 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 Plankart (PDF, 523 kB)

Vedlegg 2 Planbestemmelser planforslag Ringsevja 23 (PDF, 158 kB)

Vedlegg 3 Illustrasjonsplan (PDF, 139 kB)

Vedlegg 4 referat fra oppstartsmøtet (PDF, 381 kB)

Vedlegg 8 ROS analyse Ringsevja april 2020 (PDF, 300 kB)

Vedlegg 9 Geoteknisk rapport Ulefoss samfunnshus 1976 (PDF, 3 MB)

Klikk for stort bilde