Er du i risikogruppe for influensa - og har fortsatt ikke vaksinert deg?

Massevaksineringen av de som tilhører risikogruppe for influensa er nå over. Det har vært svært god oppslutning om dette, men erfaringsmessig er det alltid noen etternølere.

Dersom du tilhører en risikogruppe og ikke har vaksinert deg enda, må du nå bestille time for dette hos fastlegen. 

Nome legesenter: tlf. 35 00 86 00
Telefontid: 08.00 - 10:00 og 13.00 - 15.00

Nome kommune tilbyr gratis vaksinering av personer i risikogruppe.

Det er kun personer i følgende risikogrupper som tilbys vaksine fra kommunen:

 • Alle over 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom, som for eksempel kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom hvor influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege