Translate

Viktig melding

Endelig valgoppgjør i Nome

Opptellingen i Nome er ferdig og nytt kommunestyre er klart.

Mandatfordeling

Kommunestyret i Nome består av 21 medlemmer. I kommunestyreperioden 2023-2027 blir disse fordelt slik:

 • Arbeiderpartiet 7
 • Fremskrittspartiet 3
 • Sosialistisk venstreparti 1
 • Høyre 3
 • Kristelig folkeparti 0
 • Miljøpartiet De Grønne 1
 • Senterpartiet 5
 • Venstre 0
 • Norgesdemokratene 1


Dette er det nye kommunestyret

Norgesdemokratene:

 • Katrine Snaunes 

Senterpartiet:

 • Hans Kristian Norheim Lahus
 • Liv Marit Sannerholt
 • Ole Terje Sannes
 • Gøran Simonsen
 • Magnus Hartveit


Miljøpartiet De Grønne:

 • Claus Sohn Andersen


Sosialistisk venstreparti:

 • Fanny Kristoffersen


Fremskrittspartiet:

 • Gry Anette Rekanes Amundsen
 • Knut Bjørn Kjellberg
 • Tor Håkon Kaasa


Arbeiderpartiet:

 • Linda Therese Thorstensen
 • Willy Dorholt
 • Jostein Rønningen
 • Marita Nordskog
 • Birgitte Sørdal
 • Monica Bratt
 • Knut Helkås Dahl


Høyre:

 • Stig Halfdan Kjeldal
 • Mathias Sørby Haugen
 • Egil Stokken

Se valgresultat i hele landet

Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget ligger her. (PDF, 2 MB)

Tilbakemelding