Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019 – 2022 i formannskapet

Formannskapet har i møte onsdag 28. november behandlet årsbudsjettet for 2019, og økonomiplanen for perioden 2019 – 2022.

Til behandling forelå rådmannens forslag, som ble offentligjort torsdag 8. november.

Formannskapet vedtok rådmannens innstilling. Flere representanter signaliserte at det vil bli jobbet med endringsforslag til rådmannens innstilling inn mot kommunestyrets behandling.

Publisert av Pål Vik. Sist endret 05.12.2018

Budsjett og økonomiplan kommer til sluttbehandling i kommunestyret torsdag 13. desember. Møtet finner sted på Ulefoss samfunnshus, og starter kl 14.00.

Rådmannens forslag i sin helhet framgår av budsjettets tekstdel, talldel, og innstilling. I tillegg er lagt ved en orientering som ble gitt for kommunestyret da budsjettforslaget  ble offentliggjort 8. november. Dokumentene  følger som filvedlegg til denne teksten og kan lastes ned i sin helhet ved å trykke på linkene.

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022 Rådmannens tekstdel (PDF, 3 MB)

Budsjettskjema 1A og 1B - Hovedrammer 2019 - 2022 (PDF, 197 kB)

Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet (PDF, 333 kB)

Budsjettskjema 2B - Investeringsprogram 2019 - 2022 (PDF, 370 kB)

Orientering Budsjett 2019  Økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 2 MB)

Rådmannens budsjettinstilling 2019 (PDF, 296 kB)

Fant du det du lette etter?