Brannsjef opphever vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild

Brannsjef opphever vedtaket som ble innført 25. mai 2018 for Nome-Bø-Sauherad kommune.Opphevelsen gjelder fra mandag 18. juni 2018.

Publisert av Svein Ove Kåsa. Sist endret 17.07.2018

Tidligere vedtak gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende inntil situasjonen endrer seg ifht skogbrannfaren. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, ble det også innført forbud mot bruk av åpen ild i innmark. Vedtaket ble fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Skogbrannfaren er for øyeblikket redusert til et «normalt» nivå for området Nome-Bø-Sauherad.

Det er viktig å presisere at selv om vedtaket som brannsjef tidligere innførte er opphevet gjelder fremdeles det generelle bålforbudet i perioden fra 15.april til og med 15.september og at enhver har en aktsomhetsplikt. (ref. Lov om brannvern kap. 2, § 5 Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke og forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet

Der man gjør opp ild eller behandler brannfarlige gjenstander, må man være særlig oppmerksom på faren for uønsket antennelse og spredning. Ved disse aktivitetene kreves en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler. Aktsomhetsnormen er her altså strengere enn for andre aktiviteter.

For mer informasjon om skogbrannfarevarsel se her.

 

St. hans feiring:

​Når det gjelder st.hans feiring i Midt-Telemark vil alminnelige aktsomhetsvilkår blant annet være:

 • Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen.

 • Bålet skal forhåndsregistreres av brannvesenet. 

 • Ansvarlig for brenningen skal ha tilgjengelig telefon/mobiltelefon. Dette nummeret skal oppgis ved forhåndsregistreringen.

 • Brenn kun tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes.

 • Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr i nærheten (vannslange, vannbøtte, pulverapparat eller lignende tilgjengelig).

 • Brenningen må ikke påføre naturen skade.

 • Brenningen må utføres på en forsvarlig måte og ikke volde ubehag for naboer eller andre personer.

 • Tillatelse fra grunneier må være innhentet.

 • Vær og vindforhold må vurderes før brenningen tar til.

 • Det må sørges for god etterslokking og bålet må uansett slokkes før det blir mørkt.

 • Brenningen foregår på eget ansvar.

 

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.