Translate

Viktig melding

Aste og Halvor Jondalens legat

Legatets formål er å tilgodese funksjonshemmede personer som er bosatt i gamle Lunde kommune, unntatt Flåbygd.  

Legatet søkes av enkeltpersoner, og til fellesformål.

Søknadsskjema med veiledning får du på Lundetunet i Lunde og på servicekontoret på rådhuset på Ulefoss, tlf 35 94 62 00 , eller e-post til postmottak@nome.kommune.no

Søknadsfrist er 30. april 2023.

Tilbakemelding