Aste og Halvor Jondalens legat

Legatets formål er å tilgodese funksjonshemmede personer som er bosatt i gamle Lunde kommune, unntatt Flåbygd.  

Legatet søkes av enkeltpersoner, og til fellesformål.

Søknadsskjema med rettledning får du ved å ta kontakt med Nome kommune sitt servicekontor, tlf 35 94 62 00 , eller e-post til postmottak@nome.kommune.no

Søknadsfrist er 30. april 2022.