ÅRETS BEDRIFT OG ÅRETS NYETABLERER - nominer din kandidat!

Bedriftene i kommunen vår har utfordringer både med konkurranse fra lavkostland og handelslekkasje. Det er viktig at disse utfordringene møtes med vilje og evne til nytenking, god kompetanse og god service. Det å se verdien av samarbeid og ringvirkninger i lokalsamfunnet er også viktig i denne sammenhengen.Klikk for stort bilde​​​

Kåringen

Kåringen foretas på næringslivets julefrokost.

  • Bedriften som blir kåret til Årets bedrift vil motta et kunstverk gitt av Nome kommune.
  • Årets Etablerer vil motta kr. 10 000 gitt av Sparebank1 Telemark.

Frist

25. november 2019
Nominer din kandidat til Årets bedrift og / eller Årets nyetablerer!
Send begrunnelse til Karsten Pedersen: karsten@mtnu.no  

Kriterier

Det er tenkt at kriteriene skal være veiledende, ikke utelukkende.

ÅRETS BEDRIFT

• Bedriften har sin forretningsadresse i Nome kommune
• Bedriften har vist evne og vilje til nyskaping på produkt eller marked og har gjennom dette møtt utfordringene på en god måte.
• Bedriften gir spesielt god service til sine kunder gjennom sin godt utviklede kompetanse
• Bedriften har gjennom sitt samarbeid med andre bedrifter i kommunen gitt gode ringvirkninger i det lokale næringslivet.
• Bedriften har jobbet aktivt for å bidra til inkluderende arbeidsmiljø, bidrar som lærlingbedrift e.l
• Bedriften har bidratt til å skape flere arbeidsplasser i kommunen.

ÅRETS NYETABLERER

• Etablereren har registrert foretaket med forretningsadresse i Nome kommune
• Forretningsideen er nyskapende i form av for eksempel produkt, marked eller samarbeidsrelasjoner
• Etablereren har fokusert på kundenes behov og lar dette være styrende for produktutviklingen
• Den nye bedriften gir et nytt tilbud til folk i kommunen og bidrar derfor til utvikling av lokalsamfunnet

Klikk for stort bilde 

 

 

 Klikk for stort bilde   

 

 

 Klikk for stort bilde 

  

 

             Klikk for stort bilde