ÅRETS BEDRIFT OG ÅRETS NYETABLERER - nominer din kandidat!

Dette året har vært spesielt, også for næringslivet vårt.
Bedrifter som også til vanlig sliter med netthandel og handelslekkasje, har møtt ekstra utfordringer dette året. Det har også de større bedriftene, med smittevernregler, stengte grenser, utfordringer med å få tak i varer osv. Derfor er det ekstra både moro og viktig dette året, å gjøre litt stas på næringslivet. Vi inviterer nok en gang til å komme med forslag til kandidater til Årets bedrift og Årets nyetablerer.
Klikk for stort bilde​​​

Kåringen

Kåringen foretas på næringslivets julefrokost 10. desember - hold av datoen!

  • Bedriften som blir kåret til Årets bedrift vil motta et kunstverk gitt av Nome kommune.
  • Årets Etablerer vil motta kr. 10 000 gitt av Sparebank1 Telemark.

Frist

25. november 2020
Nominer din kandidat til Årets bedrift og/eller Årets nyetablerer!
Send begrunnelse til Karsten Pedersen: karsten@mtnu.no  

Kriterier

Det er tenkt at kriteriene skal være veiledende, ikke utelukkende.

ÅRETS BEDRIFT

• Bedriften har sin forretningsadresse i Nome kommune
• Bedriften har vist evne og vilje til nyskaping på produkt eller marked og har gjennom dette møtt utfordringene på en god måte.
• Bedriften gir spesielt god service til sine kunder gjennom sin godt utviklede kompetanse
• Bedriften har gjennom sitt samarbeid med andre bedrifter i kommunen gitt gode ringvirkninger i det lokale næringslivet.
• Bedriften har jobbet aktivt for å bidra til inkluderende arbeidsmiljø, bidrar som lærlingbedrift e.l
• Bedriften har bidratt til å skape flere arbeidsplasser i kommunen.

ÅRETS NYETABLERER

• Etablereren har registrert foretaket med forretningsadresse i Nome kommune
• Forretningsideen er nyskapende i form av for eksempel produkt, marked eller samarbeidsrelasjoner
• Etablereren har fokusert på kundenes behov og lar dette være styrende for produktutviklingen
• Den nye bedriften gir et nytt tilbud til folk i kommunen og bidrar derfor til utvikling av lokalsamfunnet

Klikk for stort bilde 

 

 

 Klikk for stort bilde   

 

 

 Klikk for stort bilde 

  

 

             Klikk for stort bilde