Lunde Kammerkor

Blandet kor med øvelser tirsdager på Solhaug menighetshus kl. 19-21. Nye sangere er velkommen!
Adresse Kontakt Kategori
Lunde Kammerkor
Vestjordet 8
3830 Ulefoss
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Kor
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0