Ulefoss IdeForum

Lagets formål: «Fremme tiltak for stedsutvikling og trivsel på Ulefoss». Dette innebærer at Ulefoss Ide Forum skal være en kreativ «tenkesmie» for tiltak som kan bidra til positiv utvikling på Ulefoss, framsnakking av stedets unike egenart og historie,
begeistring og optimisme med hensyn til videre utvikling, i et interaktivt samarbeid med alle andre gode krefter som har de samme mål. UIF er en ideell organisasjon basert på «non-profitt», der medlemmenes kunnskaper om lokale forhold og erfaringer utad skal brukes til positive tiltak og prosjekter i Ulefossområdet.
Adresse Kontakt Kategori
Ulefoss IdeForum
Kåsene 29
3830 Ulefoss
Carl Thore Gunnerud
Org.nr.: 914381517
Telefon: 94879239 / 92017422
Aktiviteter