2017 Høringer
Publisert 24.08.2017
Sommer ved kanalen

Nome kommunes kulturminneplan 2016-2019 er nå lagt ut på 2. gangs høring.

Frist for innspill er satt til 15. september 2017 grunnet fortsatt oppdatering av SEFRAK-registeret.
 
 
 
Innspill sendes:
 
Elektronisk: postmottak@nome.kommune.no 
Post: Nome kommune v/ kulturetaten, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.
 
Innspill merkes med Kulturminneplanen 2016-2019
 
Nome kommunes kulturminneplan 2016-2020 2. gangs høring
 
 
 
Kulturminneplanen ligger tilgjengelig på Rådhuset v/ Servicekontoret og på Nome bibliotek avd. Lunde og på Ulefoss Samfunnshus
Publisert 12.07.2017
bilde_bever.jpg

Miljødirektoratet fastsatte den 26. april 2017 fast ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017. Forskriften skal forenkle forvaltningen, og det åpnes for at bever forvaltes mer likt småvilt  

Publisert 24.05.2017

Nome formannskap har i sak 028/17 vedtatt å legge ut forslag til politivedtekt ut til høring med høringsfrist 6. juni kl. 15:00

Forslaget til Politivedtekt kan leses her

Høringsuttalelse sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes Høringsinnspill Politivedtekt»

 

Publisert 22.12.2016
nome kommune til hjemmesider etc.png

Forslag til Kommunal planstrategi for Nome kommune legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 25. januar 2017. Planstrategien viser hvilke planer kommunen ønsker å revidere eller lage i kommunestyreperioden.
Kommunal planstrategi skal vedtas av kommunestyret etter høringen.

Innspill og forslag sendes kommunen innen 25. januar 2017, fortrinnsvis på epost til  postmottak@nome.kommune.no eller Nome rådhus, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

Kommunal planstrategi 2017 - 2020, utkast, ute på høring (PDF, 5 MB)