Ute på høring: Planprogram for ny kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet ute på høring

nome kommune til hjemmesider etc.png - Klikk for stort bilde Planprogrammet for kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet legges ut på høring med høringsfrist 30. juni 2018.
Samtidig varsles oppstart av arbeidet med ny kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, og lokal frivillighetsmelding.

Innspill til planprogrammet sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes med Kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, eller sendes i posten til Nome kommune v/ Heidi Kvale, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Publisert av Heidi Elise Kvale. Sist endret 11.05.2018