Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Buktabakken

 I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 - § 12-12 kunngjøres det at.kommunestyret i Nome vedtok i møte 14.12.2017 forslag til reguleringsplan for Buktabakken.

Formålet med planarbeidet er å hjemle 7 nye hyttetomter i planområdets vestligste del,

disse kommer i tillegg til de 19 eksisterende tomter.

 

Reguleringsplanen kan sees på nettsidene til Nome kommune, www.nome.kommune.no. Papirutgaver av forslaget blir dessuten utlagt på bibliotekene og servicekontoret i Nome kommune

 

Vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig til Nome kommune, teknisk etat, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, ellers på e-post til postmottak@nome.kommune.no  innen 15.februar 2018.

 

 

 

Publisert av Valentijn van Ammers. Sist endret 22.01.2018