Kommunal planstrategi 2017-2020 ute på høring

nome kommune til hjemmesider etc.png - Klikk for stort bilde Forslag til Kommunal planstrategi for Nome kommune legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 25. januar 2017. Planstrategien viser hvilke planer kommunen ønsker å revidere eller lage i kommunestyreperioden.
Kommunal planstrategi skal vedtas av kommunestyret etter høringen.

Innspill og forslag sendes kommunen innen 25. januar 2017, fortrinnsvis på epost til  postmottak@nome.kommune.no eller Nome rådhus, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

Kommunal planstrategi 2017 - 2020, utkast, ute på høring (PDF, 5 MB)

Publisert av Heidi Elise Kvale. Sist endret 06.11.2017