Høring - Skrivemåten på stedsnavnet Deila/Deilda i Nome kommune

Navnesak 2018/59 hos Statens kartverk

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene har tatt opp navnesak for stedsnavnet Deila/Deilda i Nome.

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 13.09.2018

I 2016 ble det foreslått og vedtatt at vegen fra Romnesvegen forbi Norsjø golfanlegg og videre ned til Norsjø skulle hete Deilavegen. Statens kartverk har i den forbindelsen reist navnesak på skrivemåten Deila eller Deilda. Stedsnavnregisteret har arvet stedsnavn og skrivemåter fra gamle økonomiske kartverk. Kommunen skal samordne de lokale høringsuttalelsene og har rett til å uttale seg i slike saker overfor Statens kartverk. Uttalelser kan sendes til postmottak@nome.kommune.no 

Lokal høringsfrist settes til 26.sept. 2018.

 

Navnesak Deila (PDF, 619 kB)