Detaljreguleringsplan for Verket skole - offentlig ettersyn - høringsfrist 15.august 2018

Driftsutvalget i Nome vedtok i møte 21.06.2018 at forslag til reguleringsplan for Verket skole skal legges ut til offentlig ettersyn


 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 16.07.2018

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for attraktive og sentrumsnære boliger med utomhus-arealer, veger, fortau/GS-vei og parkering mm. Planområdet ligger mellom Holla 10-årige skole og Ulefoss sentrum og vil få adkomst fra Kirkebakken og Pilerødvegen. Plankart, bestemmelser, beskrivelser og utredninger m.m. finner du i linkene.

Frist for uttale er 15. august 2018.

Innspill og merknader til planforslaget kan sendes: Nome kommune, Samfunns- og utviklingsetaten, Rådhuset, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss eller elektronisk til postmottak@nome.kommune.no

NOME KOMMUNE

Samfunns- og utviklingsetaten
 

Datarapport Verket skole (PDF, 6 MB)
Bestemmelser for verket skole felt B1 180618 (PDF, 915 kB)
Bilde av parkeringsplan mot Verket skole (PDF, 2 MB)
Bilde fra veranda JHW mot verket skole og parkeringsplass (PDF, 2 MB)
Bilde mot bolig JHW med parkeringsplass (PDF, 2 MB)
Drone-fotomontage mot nord - nordvest (PDF, 704 kB)
Drone-fotomontage mot sør - sørøst (PDF, 769 kB)
Merknader til oppstart - samlet dokumentasjon (PDF, 3 MB)
Oversendelsesbrev - detaljreguleringsplan for Verket skole (PDF, 38 kB)
Planbeskrivelse for Verket skole 18.06.2018 (PDF, 4 MB)
ROS-analyse Verket skole, felt B1 (PDF, 913 kB)
Saksutredning - Detaljregulering Verket skole (PDF, 744 kB)
Tilbakemelding - Geoteknisk rapport - Verket skole (PDF, 143 kB)