2017 Kunngjøringer og høringer
Publisert 11.05.2018
nome kommune til hjemmesider etc.png

Planprogrammet for kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet legges ut på høring med høringsfrist 30. juni 2018.
Samtidig varsles oppstart av arbeidet med ny kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, og lokal frivillighetsmelding.

Innspill til planprogrammet sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes med Kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, eller sendes i posten til Nome kommune v/ Heidi Kvale, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Publisert 12.01.2018
Elg.jpg

 Fagrådet for vilt og innlandsfisk i Nome har i møte 09.01.18 vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortvilt ut til offentlig ettersyn.

Gå til landbruketshus her.

Publisert 27.12.2017
Økonomi

Kommunestyret behandlet budsjett for 2018, og økonomiplan fram til 2021 i møte torsdag 14. desember.

Den politiske behandlingen innebærer endringer sammenlignet med rådmannens forslag.