2017 Kunngjøringer og høringer
Publisert 20.09.2017
nome kommune til hjemmesider etc.png

Grunnet sen ettersendelse av SEFRAK -liste som skulle følge 2. gangs utkastet til kulturminneplanen er frist for høringsinnspill satt til 9. oktober

Publisert 15.08.2017

Nome formannskap har i sak 028/17 vedtatt å legge ut forslag til politivedtekt ut til høring.

Høringsfrist 30.08.2017 kl. 12.00

Publisert 12.07.2017
bilde_bever.jpg

Miljødirektoratet fastsatte den 26. april 2017 fast ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017. Forskriften skal forenkle forvaltningen, og det åpnes for at bever forvaltes mer likt småvilt  

Publisert 24.05.2017

Nome formannskap har i sak 028/17 vedtatt å legge ut forslag til politivedtekt ut til høring med høringsfrist 6. juni kl. 15:00

Forslaget til Politivedtekt kan leses her

Høringsuttalelse sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes Høringsinnspill Politivedtekt»

 

Publisert 22.12.2016
nome kommune til hjemmesider etc.png

Forslag til Kommunal planstrategi for Nome kommune legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 25. januar 2017. Planstrategien viser hvilke planer kommunen ønsker å revidere eller lage i kommunestyreperioden.
Kommunal planstrategi skal vedtas av kommunestyret etter høringen.

Innspill og forslag sendes kommunen innen 25. januar 2017, fortrinnsvis på epost til  postmottak@nome.kommune.no eller Nome rådhus, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

Kommunal planstrategi 2017 - 2020, utkast, ute på høring (PDF, 5 MB)