Hjemmehjelp

Hvem kan søke om hjemmehjelp?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp. 
 
De som ikke kan ta vare på seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
 
Pleie- og omsorgstrengende i Nome kommune skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

 

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp innebærer nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål. Etter en individuell vurdering av funksjonsnivået til den som søker hjemmehjelp, kan følgende tjenester være aktuelle:
Hjelp til rengjøring av bolig
Sengetøyskift
Hjelp til å skrive handleliste/bestilling av varer
Vinduspuss i de rom som rengjøres av tjenesteyter
Utvendig vinduspuss utføres kun hvis det er mulig å vaske vinduene fra innsiden eller fra veranda/balkong
Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30.
 

Slik søker du

Du kan kontakte hjemmetjenesten for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Søknader behandles så snart de er mottatt av kommunen.
 

Hva koster det?

Tjenesten er delvis finansiert ved egenbetaling, og satsene beregnes etter husstandens samlede inntekt. Egenbetalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Det er mulig å søke om redusert egenbetaling i henhold til fastsatte normer (SIFO).
 
Priser fra 1/1-2018
Beregningsgrunnlag Husstandens inntekt Maks per måned/per time
Satser for egenbetaling
Satser for egenbetaling
 Inntekt før særfradrag Pr. mnd
Inntil 2Gkr. 193.766kr. 210
2G - 3Gkr. 193.766kr. 290.649kr. 845
3G - 4Gkr. 290.649kr. 387.352kr. 1.125
over 4Gkr. 387.352kr. 1.200
 
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra kommunen, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.For mer informasjon om klage,trykk på linken her: Klage på helse- og omsorgstjenester

 
Publisert av Grethe Fjågesund. Sist endret 14.05.2018

Kontaktperson

Wenche Moen

Avdelingsleder

 

Anne Sundbø

Avdelingsleder

 

Åpningstider

kl. 8:00 - 15:00
 
Hjemmetjenesten i Lunde:  
Dagtid: 3500 8670
Kveld/helg: 95 28 14 03 / 90 66 76 09
Faxnr: 3500 8679
Besøksadresse: Brugata 5
 
Hjemmetjenesten i Ulefoss: 
Dagtid: 35 94 61 30
Kveld/helg: 950 31 947
Faxnr: 35 94 61 08 
Besøksadresse: Ringsevja 39