2017 Aktuelt
Publisert 15.11.2017

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal, i samarbeid med regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, bore to lange hull og ta opp kjerner fra berggrunnen ved Ulefoss i Nome kommune i Telemark. Målet er å undersøke ressurspotensialet til bergartene i Fensfeltet.

Publisert 02.11.2017

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for kommunale vigsler og Nome kommune jobber nå med å få på plass rutinene rundt dette.

 

 

Publisert 02.11.2017

Driftsutvalget vedtok i sak 065/17 å legge saken om privatisering av kommunale veger ut til offentlig høring. Saksdokumentene er tilgjengelige på rådhuset og biblioteket i Lunde. Høringsfristen er 4 uker. Saksdokumentene ligger også som filvedlegg til denne saken.

Høringsuttalelser kan sendes til Nome kommune pr post eller elektronisk til postmottak@nome.kommune.no innen fredag 01.12.2017

 

Publisert 29.09.2017
Pårørende senter

Pårørendesenteret.no er en ny landsdekkende nettside for pårørende. Her kan pårørende finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørendes erfaringer.

Publisert 08.09.2017
barnas hejrterom.jpg

Barnas Hjerterom – kulturtilbud for de minste