Planer

På disse sidene finner du planer som er på høring, samt planer som er vedtatt for Nome kommune. Dersom tabellen under er tom, betyr dette at det for tiden ikke er varslet oppstart av noen planer.

Frist for innspill til planer som er på høring framgår av tabellen.

 

Arealplaner - offentlig ettersyn / høring

 

 

Andre planer - offentlig ettersyn / høring
Andre planer - offentlig ettersyn / høring
Nye veg- og områdenavn (offentlig ettersyn fram til 03.03.2017)

 

Tidligere vedtatte arealplaner:

Kommuneplan
Reguleringsplaner
 

 

 

* Denne siden er under utarbeidelse.

Sist endret 07.02.2017
Login for redigering