Politikk

Generelt

Tanken bak det lokale selvstyret (formannskapslovene fra 1837) er at kommunene i størst mulig grad skal ta avgjørelser i saker som angår dem selv. Et viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærhet til dem avgjørelsene gjelder.

Kontrollutvalget  i Nome kommune har eget sekretariat, Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS med egen hjemmeside, www.temark.no, der du kan finne møtedatoer og sakslister.

 

Styrer og utvalg

Kommunens hovedansvar er å arbeide for lokalbefolkningens interesser.

Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunen. Kommunestyret velger ordføreren, og ofte er han eller hun fra det største partiet i kommunestyret.

Formannskapet består av 1/4 av kommunestyrets medlemmer og fungerer som et arbeidsutvalg mellom kommunestyremedlemmene.

De folkevalgte sitter i politiske utvalg som har ansvar for skole, oppvekst, kultur, helse, landbruk og tekniske oppgaver.

Administrasjonen i kommunen ledes av rådmannen.

Inntektsgrunnlaget

Kommunens inntekter er direkte skatt fra innbyggerne, kommunale avgifter og overføringer fra staten. Staten prøver å jevne ut økonomiske forskjeller mellom kommunene i landet vårt og sikre et visst tjenestetilbud i hele landet ved å gi statlige overføringer.

Sist endret 10.02.2016
Login for redigering