omregulering av Lunde helsesenter - varsel om oppstart

 Nome kommune varsler oppstart av reguleringsplan for «Lunde helsesenter».

 

Hovedformålet med planarbeidet er å regulere inn boliger/rekkehus/leiligheter, leikearealer/utomhusområder og parkeringsareal. Kommune vurderer det slik at området vil egne seg for relativt tett utnyttelse.

Publisert av Valentijn van Ammers. Sist endret 04.04.2017

Synspunkt, innspill og andre relevante opplysninger kan sendes til Nome kommune, teknisk etat, avd. for arealforvaltning, Ringsevja 30, 3840, Ulefoss eller postmottak@nome.kommune.no

Høringsfrist: 01.05.2017. 

 

Dokument i saken:

-planprogram.

Login for redigering