NOME KOMMUNEPLAN 2018-2030 PLANPROGRAM

KOMMUNEPLAN 2018-2030 FORSIDE - Klikk for stort bilde

 

 Kommuneplan for Nome kommune - varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram.

 

 

Nome kommune varsler med dette oppstart av arbeid med ny kommuneplan og høring/offentlig ettersyn av planprogrammet. Det vises til sak i formannskapet FS 048/17 og til plan- og bygningslovens § 11-12 og §11-13. Varselet gjelder både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

 

Dokumentene i saken ligger på kommunens hjemmesider www.nome.kommune.no og i resepsjonen på rådhuset samt på biblioteket.

 

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes på epost til postmottak@nome.kommune.no  eller per post til NOME KOMMUNE, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss 

 

Frist for innspill/merknader er 31. august 2017.

Publisert av Valentijn van Ammers. Sist endret 30.06.2017

 

KOMMUNEPLAN 2018-2030 LOGO - Klikk for stort bilde

Login for redigering