Kommunens årsberetning for 2016

Nomevann.JPG - Klikk for stort bilde

Årsberetningen foreligger nå fra rådmannen. Årsberetningen er primært for kommunestyrets medlemmer, revisjonen, kontrollutvalget og ansatte. Men også for kommunens innbyggere og andre kan det være av interesse å få et innblikk i de beskrivelser som kommunens administrasjon gir av virksomheten i 2016.

 

Årsberetningens formål er primært å gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten i fjoråret.

Årsberetningen gir en fyldig beskrivelse av kommunens økonomi og de økonomiske utfordringene vi står foran. Regnskapet for 2016 viser en klar bedring av den økonomiske situasjon i Nome kommune. Driftsregnskapet er gjort opp med et netto mindreforbruk (overskudd) på om lag 2,8 mill. kr. Regnskapsunderskudd fra tidligere år er dekket inn med om lag 7,5 mill. kr slik som forutsatt i budsjettet. Netto driftsresultat er på 14,3 mill. kr, og utgjør 2,2 % av samlede driftsinntekter.

Årsberetningen sammen med regnskapet kommer til behandling i kommunestyret tirsdag 23. mai.

 

Årsberetning 2016 (PDF, 2 MB)

 

Sist endret 07.04.2017
Login for redigering