Informasjon vedrørende Stortings- og Sametingsvalget 2017

Valg logo (2015).png - Klikk for stort bilde

Tidligstemming:

Tidligstemmegivning starter 1. juli. Ta kontakt med kommunen for å avtale tid for tidligstemming dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming eller på valgdagen.

 

Tidligstemming gjøres på Nome rådhus, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Servicekontorets åpningstid: Mandag – Fredag fra kl. 09.00 – 15.00

Forhåndsstemming:
Starter 10. august og avsluttes 8. september 2017
Husk å ta med legitimasjon og valgkort

Forhåndsstemming foregår på følgende steder:
Nome rådhus, åpningstider: mandag – fredag 09.00 – 15.00
Onsdag 30. august, Nome rådhus: 16.00 – 20.00
Torsdag 7. september, Nome rådhus: 16.00 – 20.00

Lundetunet, Brugata 5: Tirsdag 5. september fra kl. 12.00 – 18.00

Forhåndstemmegivning – institusjon:
Bjervatun alderspensjonat, torsdag 7. september fra kl. 12.00 – 13.00
Nome sjukeheim, torsdag 7. september fra kl. 13.30 – 15.00
Ringsevja Bo og servicesenter, fredag 8. september fra kl. 09.00 – 11.00

Ambulerende stemming:
Personer som ikke kan komme til stemmelokalet kan ta kontakt med servicekontoret, Nome rådhus for å avtale hjemmestemming. Henvendelser må gjøres innen  5.september 2017. Hjemmestemming gjennomføres torsdag  6. september 2017.

Har du bodd i utlandet i 10 år eller mer? Da må du søke om å få stemmerett:

Søk her (PDF, 74 kB)

Manntall:
Papirmanntall for Nome kommune vil ligge ute til offentlig ettersyn ved servicekontoret Nome Rådhus og på Lundetunet fra uke 29.

Valget gjennomføres søndag 10. september og mandag 11. september 2017.

Nome kommune har følgende stemmesteder:

Stemmested:

Åpningstider

Søndag10.09.2017

Åpningstider

Mandag 11.09.2017

Ulefoss krets

Ulefoss samfunnshus

17.00 -  20.00

10.00 – 20.00

Helgja krets

Helgja barnehage

 

15.00 – 20.00

Lunde krets

Lundetunet

17.00 – 20.00

10.00 – 20.00

Svenseid krets

Svenseid barnehage

 

15.00 – 20.00

 

Hvem har stemmerett:
Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår (valglovens § 2-1):
- har fylt/fyller 18 år innen utgangen av valgåret
- ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53
- er, eller har vært folkeregisterført som bosatt i Norge

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Sist endret 22.06.2017
Login for redigering