HØRING - Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Nome sjukeheim skulptur.jpg - Klikk for stort bilde

Nome kommune legger med dette ut på høring forslag til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarenede bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester. 

Frist for å gi høringsuttalelse er 24. april 2016

Publisert av Grethe Fjågesund. Sist endret 23.03.2017

Høringsuttaleser kan sendes elektronisk til postmottak@nome.kommune.no eller pr. post til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss. Høringssvaret merkes med "høringsuttlelse om rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester"

Det tas sikte på politisk behandling av forskriften i mai 2017, med ikrafttredelse 1. juli 2017

Login for redigering