Flytt til Nome! Tilskudd til bolig

Byggesøknad - Klikk for stort bilde

Nome kommune gir innflyttere 100 tusen kroner
ved kjøp av brukt bolig eller leilighet.
Om du allerede er «nomehering» og bosatt her,
kan du få 100 tusen kroner i tilskudd ved bygging
av ny bolig.
Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 17.03.2017
1. Generelle kriterier.
Ordningen gjelder fram til 31.12.2018. Siste utbetaling kan da komme 31.12.2019.
Kommunestyret vil før dette evaluere ordningen og vurdere om den skal videreføres etter
31.12.2018.
 
2. Det gis tilskudd på kr 100 000 til kjøp av nybygd boenhet (leilighet, enebolig, rekkehus o.l.) etter følgende kriterier:
 
a. Boenheten må være overtatt etter 1. juli 2016.
 
b. Tilskuddet utbetales når eier selv har bodd i boenheten i minimum ett år.
 
c. Kjøp og botid dokumenteres med dato for hjemmelsovergang av boenheten og dato for
registrering av flytting i folkeregisteret.
 
3. Det gis tilskudd på kr 100 000 til nyinnflyttede til Nome kommune som kjøper brukt boenhet etter følgende kriterier:
 
a. Boenheten må være overtatt etter 1. juli 2016.
b. Tilskuddet utbetales når eier selv har bodd i boenheten i ett år.
c. Kjøp og botid dokumenteres med dato for hjemmelsovergang og dato for registrering av flytting i folkeregisteret.
 
 
Kontakt oss for mer informasjon.
 
Telefon 35 94 62 00 / epost: postmottak@nome.kommune.no
 
 
Login for redigering