Eiendomsskatteliste 2017

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, legges skattelista 2017 ut til offentlig ettersyn i rådhusets servicekontor i tre uker fra 1. mars.

Klage over taksten kan fremmes hvert år, så lenge det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år, og må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 12. april 2017.

 

Sist endret 08.03.2017
Login for redigering