Publisert 23.03.2017
Nome sjukeheim skulptur.jpg

Nome kommune legger med dette ut på høring forslag til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarenede bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester. 

Frist for å gi høringsuttalelse er 24. april 2016

Publisert 16.03.2017
6 TONN 2.JPG

Det innføres telerestriksjoner fra fredag 17.03.2017 for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Enkelte veier kan avvike fra dette. Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir satt opp og frem til skilt blir fjernet. Unntak fra restriksjoner for inntil 8 tonn gjøres for renovasjon, rutebuss, fôr- og melkebil, bergingsbil, utrykningskjøretøy og maskiner til vegvedlikehold.

                                             

                                              Teknisk etat

Publisert 16.03.2017
SvarUT

Bø, Nome og Sauherad kommune starter med digital postutsendelse 20. mars. 

En offentlig løsning for sikker digital post til innbyggere er en sentral byggekloss i utviklingen av digitale tjenester. Digitaliseringsrundskrivet 2016 gir pålegg om at alle offentlige forvaltningsorganer som sender post til innbyggere skal benytte digital postutsending som førstevalg.

 

Publisert 09.03.2017
MS_Victoria_ved_Sundkilen_bru-3.JPG

I forbindelse med reparasjon av skader på Kjeldal flomskjerm vil vannmagasinet over Lunde dam bli tappa ned fom mandag 13. mars. Nedtappingsperioden vil vare inntil mandag 27. mars. Dersom arbeidene blir ferdigstilt på kortere tid, vil magasinet bli fylt opp tidligere.

Eventuelle spørsmål til Telemarkskanalen FKF på tlf 35917382 / 35917363.

NB: Vi tar forbehold om at NVE godkjenner søknaden om nedtapping.»

Publisert 08.03.2017

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, legges skattelista 2017 ut til offentlig ettersyn i rådhusets servicekontor i tre uker fra 1. mars.

Klage over taksten kan fremmes hvert år, så lenge det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år, og må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 12. april 2017.

 

Publisert 03.03.2017
Byggesøknad

Nome kommune gir innflyttere 100 tusen kroner
ved kjøp av brukt bolig eller leilighet.
Om du allerede er «nomehering» og bosatt her,
kan du få 100 tusen kroner i tilskudd ved bygging
av ny bolig.
Publisert 02.03.2017
Skolestart2.jpg

Skolene ønsker velkommen barn født i 2011.

Holla 10-årige skole - torsdag 9.mars etter oppsatt liste.
Har dere ikke fått lista, kan dere ta kontakt med skolen på telefon 35008700 for å avtale tidspunktet.

 

Lunde 10-årige skole - torsdag 23.mars.
Kl 13:30-14:00 Informasjon til foredrene i Fellesbygget.
Kl 14:00-          Innskriving av elevene i amfiet på barnetrinnet.

Fint om dere fyller ut skjemaene dere har fått tilsendt og tar med på innskrivingsdagen.
 

Publisert 28.02.2017
Kjernejournal til Telemark og Vestfold

1.mars vil alle innbyggere i Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud samt Asker og Bærum få kjernejournal. Da har alle innbyggere i Norge fått kjernejournal.

 

Publisert 22.02.2017

Regnskapet for 2016 viser en klar bedring av den økonomiske situasjon i Nome kommune. Driftsregnskapet er gjort opp med et netto mindreforbruk (overskudd) på om lag 2,8 mill. kr. Regnskapsunderskudd fra tidligere år er dekket inn med om lag 7,5 mill. kr slik som forutsatt i budsjettet. Netto driftsresultat er på 14,3 mill. kr, og utgjør 2,2 % av samlede driftsinntekter.

Publisert 16.02.2017
Aktiv

 

 

Dagsrud Treningssenter:

Vi starter opp igjen med Spinning på onsdag 04.01. og Styrketrening på torsdag 05.01.17.

Login for redigering