Publisert 16.02.2017
Aktiv

 

 

Dagsrud Treningssenter:

Vi starter opp igjen med Spinning på onsdag 04.01. og Styrketrening på torsdag 05.01.17.

Publisert 16.02.2017
Barnehagefakta - banner

Vi er stolte over at barnehagene i Nome kommune viser gode resultater i denne nye landsoversikten. Lurer du på hvordan barnehagene drives? Antall barn per ansatt? Hvor mange av de ansatte som har barnehageutdannelse? Foreldretilfredshet? Leke- og oppholdsareal per barn? Eller kanskje rett og slett hvor barnehagene i kommunen ligger? 

Kommunesidene på Barnehagefakta.no gir innbyggerne oversikt over barnehagetilbudet i sin kommune, både med kart og med nøkkelinformasjon om hver enkelt barnehage. Det er Utdanningsdirektoratet står bak denne hemmesida. Den oppdateres årlig, med tall som barnehagene selv rapporterer inn i sine årsmeldinger.

Publisert 10.02.2017
Svenseid barnehage 2009 085.jpg

Søknadsfrist til Hovedopptaket er 15. mars. Det er samme søknadsfrist for endringer av opphold og ønske om overflytting til en annen barnehage. Du finner vårt elektroniske søknadssenter her.  Selv om du fortsatt står på venteliste dette barnehageåret, må du søke på nytt.

Første dag i barnehagen er 21. august (planleggingsdager for personalet 16.,17. og 18. august).

I tillegg til hovedopptaket har vi Supplerende opptak med søknadsfrist 1.oktober for de som ønsker tilbud etter nyttår i barnehageåret. Vi har ingen opptak mellom supplerende opptak og 31.12. Søknader ellers i løpet av året behandles fortløpende.

Rett til barnehageplass
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det blir søkt om barnehageplass. For å få denne retten må barn som er født før utgangen av august året før starte innen utgangen av august. Ettåringer født innen utgangen av september må starte innen utgangen av september året etter, og tilsvarende med barn født innen utgangen av oktober må starte senest i løpet av oktober. For å benytte seg av retten må det søkes til Hovedopptaket.

Stortinget har i statsbudsjettet for 2017 varsla at det kan komme en lovendring til våren. Den innebærer at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november i år. For å benytte seg av en eventuell rett må det søkes til Hovedopptaket.

Publisert 08.02.2017

Årets informasjonsskriv fra landbrukskontoret (PDF).

I informasjonsskrivet kan du lese om:
 

 •  SMIL-ordninga
 • Tilskuddt til drenering
 • Bygdeutviklingsmidler
 • Produksjonstilskudd (nytt søknadssystem) og gjødslingsplanlegging
 • Avlingsskade - erstatning
 • Jordleiepriser
 • Tilskudd til skogkultur og vegbygging
 • Kartlegging av areal til fruktdyrking
 • Hold Norsjø reint for plast
 • Nye jakttider for elg
 • Parsellhager
 • Søknadsfrister og kurs
 • Kontaktinformasjon
Publisert 08.02.2017
To jenter ler

     Mandag 13. februar  kl. 18.00 – 20.00 i Schweigaardsgate 11, Skien

 

Publisert 07.02.2017

Utviklingsutvalget i Nome vedtok i møte 24.1.2017 i sak 006/17 at forslag om nye veg- og områdenavn i Nome kommune skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17.juni 2005, § 21.

Publisert 30.01.2017

Stiftelsen Dagsrudheimen skal i 2017 dele ut midler til tiltak for psykisk utviklingshemmede for å øke deres livskvalitet. Tilskudd skal fortrinnsvis gis til konkrete tiltak som kommer flere psykisk utviklingshemmede til gode, men det kan også søkes om støtte til tiltak for enkeltpersoner. Grupper og organisasjoner som har langsiktige planer til beste for psykisk utviklingshemmede kan også søke.

Søknader vil bli vurdert i forhold til søkers formue og organisasjonens økonomi.

Søknadsskjema finner du her. (PDF, 258 kB)

Spørsmål vedr. utfylling av skjema kan rettes til Nome kommune, tlf. 35 94 62 00

Søknad sendes:
Stiftelsen Dagsrudheimen, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
eller e-post: postmottak@nome.kommune.no

 

SØKNADSFRIST: 28. FEBRUAR 2017

Publisert 05.01.2017
SFO

Nome kommunestyre vedtok før jul å øke prisen på SFO-tilbudet fra 1.februar 2017. De nye prisene vil komme på fakturaer med forfall 20.2.2017.
Juli er fortsatt en betalingsfri måned.

Her kan du se de nye prisene fra 1. februar 2017. (PDF, 18 kB)

Det er Holla 10-årige skole og Lunde 10-årige skole som har tilbud om skolefritidsordning.

Publisert 04.01.2017
2010-01-23 (38).JPG

Stortinget har bestemt at makspris for hele plasser i barnehagene økes med 75 kr i 2017. Nome kommune følger denne anbefalingen.
Prisene for reduserte tilbud og mat blir ikke endra denne gangen.

De nye prisene vil komme på fakturaer med forfall 20. februar 2017. (DOC, 69 kB)

Publisert 04.01.2017
HELFO-frikort-for-helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

Login for redigering