Publisert 27.04.2017
Invitasjon- kurs tilleggsnæring

Midt-Telemark landbrukskontor og Midt-Telemark Næringsutvikling inviterar til gratis kursdag med Innovasjon Norge på Bø Hotell torsdag 4. mai kl. 0900-1400. Tema for kurset er; frå idè til marked, tilleggsnæring på garden og SkatteFUNN.

For meir informasjon og påmelding sjå heimesida til MTNU

 

Publisert 27.04.2017
Stemor

Nome kommune legger med dette ut på høring forslag til Ruspolitisk handlingsplan 2017 - 2022 

Frist for å gi høringsuttalelse er 15. mai 2017

 
Publisert 25.04.2017
Kanadagås

Fylkesmannen i Telemark har gitt kommunene Nome og Sauherad tillatelse til å punktere egg av kanadagås for perioden 2014 og til og med 2018. 

Publisert 24.04.2017
bok-400x250.png

 NYTT BIBLIOTEK PÅ ULEFOSS

6. april vedtok Nome kommunestyre at bibliotekets avdeling på Ulefoss skal flyttes til Ulefoss samfunnshus. Dagens bibliotekbygg på Ulefos skal bygges om til kompetansehus. Bibliotekets avdeling på Ulefoss vil flytte inn i flunkende nye lokaler på samfunnshuset. De nye lokalene til bibliotekets avdeling på Ulefoss skal først bygges, og som en konsekvens av ombygging av nåværende lokaler og bygging av nye lokaler må bibliotekpersonalet framover bruke tid på å rydde seg ut av bibliotekbygget.
For å frigjøre tid til dette arbeidet, stenges bibliotekets avdeling på Ulefoss gradvis fra 1. mai og helt fra 1. juni i påvente av nytt bibliotekbygg på samfunnshuset.

Åpningstider i mai for bibliotekets avdeling på Ulefoss:
fredag kl. 11-17

Fra 1. juni er bibliotekets avdeling på Ulefoss stengt i påvente av nytt biblioteksbygg

Alle kommunens innbyggere er velkommen til å besøke bibliotekets avdeling i Lunde. Her er det betjent åpningstid tirsdager kl. 14-19, også mens bibliotekets avdeling på Ulefoss er stengt i påvente av nybygg. Bibliotekets avdeling i Lunde er meråpent alle dager fra kl. 07 til 22. Det vil si at alle kan logge seg inn ved hjelp av lånekort og pinkode, og betjene seg selv.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for bibliotekets lånere på Ulefoss– men vi håper dere deler vår glede over å få nytt biblioteksbygg for bibliotekets avdeling på Ulefoss.

Publisert 24.04.2017
Reven rask

Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner, sendes med dette ut på høring. Dette forslaget er utarbeidet i samarbeid med Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje kommune.

Forslaget til lokal forskrift kan leses her. (PDF, 636 kB)

For ytterligere informasjon om forslaget til lokal forskrift, ta kontakt med forebyggende avd. i respektive brannvesen.

Frist for å komme med merknader er 23.06.2017.


Merknader sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes Høringsinnspill + MTBR

 

 

Publisert 20.04.2017
Breiband

Midt-Telemarkrådet jobber i disse dager med søknad til Nkom om breibandstilskudd for Nome og Sauherad. Vi ber derfor innbyggerne i Nome å komme med innspill om behovet for breiband hvor dere bor. 

Publisert 07.04.2017
Nomevann.JPG

Årsberetningen foreligger nå fra rådmannen. Årsberetningen er primært for kommunestyrets medlemmer, revisjonen, kontrollutvalget og ansatte. Men også for kommunens innbyggere og andre kan det være av interesse å få et innblikk i de beskrivelser som kommunens administrasjon gir av virksomheten i 2016.

 

Publisert 06.04.2017
Dansens Dag PLAKAT.jpg

Bli med på markering av Dansens Dag og Fritidsklubbenes Dag lørdag 29.april! 

 

 

Publisert 04.04.2017

 Nome kommune varsler oppstart av reguleringsplan for «Skoletomta Vassås».

 

Hovedformålet med planarbeidet er å regulere inn boliger/leiligheter, leikearealer/ballbane, veier,GS/-vei/fortau, parkeringsareal mv. Kommune vurderer det slik at området vil egne seg for relativt tett utnyttelse.

Publisert 04.04.2017

 Nome kommune varsler oppstart av reguleringsplan for «Lunde helsesenter».

 

Hovedformålet med planarbeidet er å regulere inn boliger/rekkehus/leiligheter, leikearealer/utomhusområder og parkeringsareal. Kommune vurderer det slik at området vil egne seg for relativt tett utnyttelse.

Login for redigering