Publisert 15.08.2017

Nome formannskap har i sak 028/17 vedtatt å legge ut forslag til politivedtekt ut til høring.

Høringsfrist 30.08.2017 kl. 12.00
 

Forslaget til Politivedtekt kan leses her (PDF, 253 kB)

Forslaget bygger på «Normalpolitivedtekt» av 1995. I forslagets §19, er inntatt at det på offentlig sted er forbudt;
Pkt. 4. å urinere
Pkt. 5. å mate måkefugler og andefugler

 Høringsuttalelse sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes Høringsinnspill Politivedtekt"

 

Publisert 27.07.2017
Boringer på Fen

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fått tildelt ekstraordinære midler til to dype borehull ned til 1000 meter innenfor det som geologene kaller Fensfeltet. Det vil bli igangsatt boringer i løpet av høsten, men før det vil det bli utført målinger som kan avklare eventuelle problemer i boreprosessen.  

Publisert 03.07.2017

På grunn av høyt vannforbruk innføres vanningsforbud fra i dag. Det er ikke tillatt å vanne med vannspreder eller å la vannslange ligge og renne.

Publisert 03.07.2017
bilde_bever.jpg

Miljødirektoratet fastsatte den 26. april 2017 fast ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017. Forskriften skal forenkle forvaltningen, og det åpnes for at bever forvaltes mer likt småvilt 

Publisert 30.06.2017
KOMMUNEPLAN 2018-2030 FORSIDE

 

 Kommuneplan for Nome kommune - varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram.

 

 

Nome kommune varsler med dette oppstart av arbeid med ny kommuneplan og høring/offentlig ettersyn av planprogrammet. Det vises til sak i formannskapet FS 048/17 og til plan- og bygningslovens § 11-12 og §11-13. Varselet gjelder både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

 

Dokumentene i saken ligger på kommunens hjemmesider www.nome.kommune.no og i resepsjonen på rådhuset samt på biblioteket.

 

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes på epost til postmottak@nome.kommune.no  eller per post til NOME KOMMUNE, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss 

 

Frist for innspill/merknader er 31. august 2017.

Publisert 29.06.2017
587168_holla_kirkeruin.___.jpg

Nome kommunes kulturminneplan 2016-2019 er nå lagt ut på 2. gangs høring.
Frist for innspill er satt til 15. september 2017 grunnet fortsatt oppdatering av SEFRAK-registeret.


 

Innspill sendes:

Elektronisk: postmottak@nome.kommune.no 
Post: Nome kommune v/ kulturetaten, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

Innspill merkes med Kulturminneplanen 2016-2019

Nome kommunes kulturminneplan 2016-2020 2. gangs høring (DOC, 7 MB)

 

Kulturminneplanen ligger tilgjengelig på Rådhuset v/ Servicekontoret og på Nome bibliotek avd. Lunde og på Ulefoss Samfunnshus

Publisert 22.06.2017
Valg logo (2015).png

Tidligstemming:

Tidligstemmegivning starter 1. juli. Ta kontakt med kommunen for å avtale tid for tidligstemming dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming eller på valgdagen.

 

Publisert 19.06.2017
Helsestasjon for ungdom

  

Ønsker du kontakt med Helsestasjonen for ungdom  i sommer så send en sms på tlf: 97 48 63 50 for avtale.

 

 

Fra torsdag 24. august vil vanlig åpningstider være gjeldene (kl. 14 - 17) på Ulefoss helsestasjon

Hilsen oss i HUF 

Publisert 19.06.2017

På grunn av nødvendig vedlikehold av kommunens avløpspumpestasjon på Plassenfeltet i Lunde, må stasjonen gå i overløp. Det anbefales derfor ikke å bade i Straumen nedstrøms Plassenfeltet(nedenfor Lunde sluse) til og med Bua/Lundefaret i uke 25.

Publisert 02.06.2017
Flexiruter.png

Nye flexiruter for Nome er nå tilgjengelig 

Login for redigering