Tilskuddsordninger

Åpning av Ulefoss kunstgressbane. USF spiller mot ODDs eliteserielag. - Klikk for stort bilde

På denne siden finner du informasjon om tilskuddsordninger innenfor kultur og idrett.

Kulturmidler og spillemidler er tilskuddsordninger der søknadene skal sendes Nome kommune. Lengre ned på siden finner du linker til andre tilskuddsordninger.

Publisert av Heidi Elise Kvale. Sist endret 29.08.2017

Ungdomsstipend
Frist: 28. oktober

Nome kommune vil gjerne oppmuntre ungdom til utvikling innenfor kunst og idrett . Ungdomsstipendet blir utgitt årlig til 2 kandidater som viser spesielt talent innen idrett eller scenekunst . Stipendet er på kr 5000 per person.

Kulturmidler (DOC, 42 kB)
Frist: 1. april 

Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.

Spillemidler til idrettsformål og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Frister:
15. september for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 1. november for spillemidler

Alle søknader om spillemidler må ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet gitt av Nome kommune eller Kultur- og kirkedepartementet. Informasjon fra idrettskonsulenten i kommunen: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (PDF, 11 kB)

spillemidlene.no
Spillemidlene er overskuddet fra spillene til Norsk Tipping. Midlene fordeles til idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.

idrettsanlegg.no

Nettstedet inneholder elektronisk søknadsskjema for spillemidler til idrettsanlegg, anleggsregisteret over alle idrettsanlegg i Norge, og en omfattende kartdel der en kan søke seg fram til idrettsanleggenes geografiske plassering. I tillegg finner du lenker til kontaktregister og veiledningsmateriell som kan være til hjelp når det skal søkes om spillemidler til idrettsanlegg.

Søknaden behandles i første omgang av kommunen du bor i, ta derfor kontakt med idrettskonsulenten i god tid ved planlegging av anleggsutbygging der det skal søkes om spillemidler. Informasjon fra idrettskonsulenten i kommunen:
Spillemidler (PDF, 4 kB) (4 kb, pdf-fil)

 Linker til andre tilskuddsordninger:

 • Sparebankstiftelsen Holla og Lunde
  Gavemidler med samme søknadsskjema som til kommunens Kulturmidler. NB! Sendes til post@sparebankstiftelsentelemark-hollaoglunde.no

 • Telemark fylkeskommune  Oversikt over fylkeskommunens tilskuddsordninger, stipender og priser.

 • Spillemidler til kulturformål
    Overskuddet fra norsk tipping går til kulturformål, idrettsformål og humanitære organisasjoner. Her kan du lese mer om kulturformålene.
 • Spillemidler til humanitære organisasjoner  
  Overskuddet fra norsk tipping går til kulturformål, idrettsformål og humanitære organisasjoner. Her kan du lese mer om formålet ang humanitære organisasjoner.
 • Helse og rehabilitering  
  Helse og rehabilitering fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoner med helseformål. Det kan være tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.
 • Lokale aktivitetsmidler - LAM
    Lokale aktivitetsmidler skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.
 • Frifond  
  Frifond er en støtteordning for lokal kulturaktivitet blant demokratiske, frivillige grupper og lag som jobber av og med barn og ungdom.
 • Musikkutstyrsordningen - MUO
    Musikkutstyrsordningen skal sammen med andre ordninger legge til rette for og utvikle et mangfold av norsk rytmisk musikk.
 • Trafo  
  Gir kun penger til ren prosjektstøtte, med den originale, kunstneriske idé som utgangspunkt. Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke.
 • Legathåndboken  
  Legathåndboken utgis av Universitetsforlaget og gir en samlet oversikt over 2000 ulike stipend og legat. Alt er skattefritt.
 • Legatsiden  
  Legatsiden har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.
 • Norsk kulturråd  
  Norsk kulturråd har støtteordninger innen områdene barn og unge, billedkunst, litteratur, musikk, scenekunst, rom for kunst og kulturvern.
 • Idrettens gullgruve
    To studenter ved Norges idrettshøgskole har utarbeidet en oversikt over støtteordninger for NIF, særforbund, idrettskretser og lag. Du kan laste ned oversikten i en pdf-fil fra denne siden.
 • Friluftslivets fellesorganisasjon - FRIFO
    Friluftslivsorganisasjoner kan søke om tilskudd til forskjellige aktiviteter.
 • Fjellstyrene  
  Gir penger til friluftstiltak i de kommuner som har slike fjellstyre.
 • Norges jeger- og fiskeforbund
    I samarbeid med Statskog, Den Norske Turistforening (DNT) og Sport1 vil NJFF dele ut 20 000 gratis fiskestenger i løpet av 2009-2010. Håpet er å inspirere nye grupper til å oppleve gledene ved det enkle friluftslivet, les mer.
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
    IMDi administrerer en tilskuddsordning hvor frivillige organisasjoner kan søke prosjektstøtte eller få midler til å gjennomføre spesifiserte oppdrag. Det gis støtte til forebyggende eller holdningsskapende arbeid, herunder informasjonstiltak, nettverksbygging og andre former for dialog og kontakt rettet mot unge med innvandrerbakgrunn og deres foreldre.
 • Sparebank 1 Telemark 
  Foreninger og lag som driver sin virksomhet i bankens lokalområde kan søke om tilskudd.
 • Sparebankstiftelsen  
  Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen videreføres av Sparebankstiftelsen DnB NOR.
 • Fokus engasjement  
  Fokus bank støtter prosjekter innen kunnskap, kunst og kulturliv og breddeidrett.
 • Storebrand  
  Storebrand har Du kan-konkurransen og formålet med konkurransen er å bidra til å sette i gang fremtidsrettede, samfunnsnyttige og ideelle tiltak i lokalmiljøene. Disse må være innenfor områdene miljø, læring, kultur og samfunn.
 • Telenor  
  Gir tilskudd til barne- og ungdomsarbeid.
 • Statoil  
  Statoil gir sponsormidler til sport, kultur, utdannelse, miljøvern og humanitær støtte.
 • Hydro  
  Hydros sponsorvirksomhet støtter institusjoner og organisasjoner som driver virksomhet i pakt med Hydros verdier.
 • Gjensidigestiftelsen  
  Pengene går til tiltak innenfor trygghet og helse.
 • Solofondet  
  Solofondet ble startet for å støtte ungdom mellom 15 og 25 år med gode ideer. Det kan være ideer/prosjekter innen egenetablering, kultur, personlig utvikling, sport og andre typer fritidssysler og livsstil.
 • Innovasjon Norge  
  Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.
Fant du det du lette etter?
Login for redigering