Vold i nære realsjoner

Sinnamannen.jpg - Klikk for stort bilde Vold i nære realsjoner er et standardisert begrep hvor voldsutøver og offer er knyttet til hverandre ved for eksempel familiebånd eller på annen måte betyr noe for hverandre i hverdagen, og innebærer alle former for krenkelser. Denne volden forekommer i alle kulturer, relgioner og samfunnslag.

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. ( I internet Explorer må du skrolle litt nedover for å få oversikt over tilbud i resten av landet der du velger Telemark, I Googel Chrome går du rett til arkfanen Telemark for å få oversikt)

dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid knyttet til alle barn, spesielt barn som bekymrer og risikoutsatte barn er av høyeste betydning for å forebygge og stanse vold i nære relasjoner. Nome kommune har derfor satset på en egen familieveileder på helsestasjonen som kan bistå i dette arbeidet.

For å få til en god samordning av tiltak for utsatte barn og unge har Nome kommune tverrfaglige møter (DOC, 45 kB) både på skole og barnehage, i tillegg har Nome kommunen laget en egen handlingsveileder (PDF, 143 kB)for ansatte i kommunenes barnehage og skoler for "Barn som bekymrer"

Vold og overgrep mot eldre er en stor utfordring for hjemmetjenesten og institusjoner, som en søker å være oppmerksom på. Det er utarbeidet en egen handlingsveilder for de som arbeider med eldre.

Vern for eldre er et ressurssenter som jobber for å forebygge vold mot eldre som er over 62 år. Målet er at volden stopper, at en får hjelp og at forebyggende tiltak blir satt igang. Tilbudet er gratis, og man kan være anonym. Alle som jobber i Vern for eldre har taushetsplikt. Dette er informasjon som hjemmetjenesten informerer om på hjemmebesøk til alle 80 åringer kommunen.

vern for eldre.png

 
Fant du det du lette etter?
Login for redigering