Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er i kontakt med alle barn og foreldre som er bosatt i kommunen. Avdelingen består av personale med spesialkompetanse innenfor forebyggende helse. Oppfølging av barnet tilbys i nært samarbeid med foreldre, barnehage og skole. Det kan henvises til andrelinjetjenesten.

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten tilbyr tjenester innenfor følgende virksomhetsområder:

Svangerskapsomsorg - helsestasjonens tilbud til gravide

Helsestasjonen 0-5 år

Skolehelsetjenesten i grunnskolen

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsetjenesten for flyktninger

Habilitering for barn

Familieveileder

Smittevern

Psykisk helsearbeid - helsestasjonens tilbud til barn og ungdom

Voksne med behov for helseattest til Offshore, eller i forbindelse med søknad til Politihøgskolen, kan ta kontakt med helsestasjonen for Audiometri - Hørselstest (PDF, 116 kB). Ring helsestasjonen for avtale. Ingen kontant betaling, faktura sendes i posten.

Helsestasjonen i Nome har pr.dags dato ikke noe tilbud om reisevaksinasjon. Vi anbefaler at du tar kontakt med Telemark Vaksinasjonssenter AS

Husk at det er viktig å ta kontakt i god tid før utenlandsreise, slik at vaksinasjon kan gis innenfor de anbefalte grensene mellom vaksinasjon og reisetidspunktet.

Dokumentasjon
Informasjonshefte: Helseinformasjon til barnehagen (PDF, 556 kB)

Publisert av Jorunn Verpe. Sist endret 21.06.2013
Fant du det du lette etter?
Login for redigering