Ellen Moen

Helse- og omsorgsjef

 

Helse- og omsorgstjenester

Vi ønsker alle våre innbyggere gode helse- og omsorgstjenester og at de blir godt integrerte. Vår kommune er liten og oversiktlig, dette gjør at har vi et tett og godt sammarbeid mellom etatene.

Helse- og omsorgsetaten er inndelt i følgende områder:

 1. Fysio- og ergoterapitjenesten
 2. Helsestasjon og skolehelsetjeneste
 3. Hjemmesykepleie
 4. Hjemmehjelp
 5. Hjemmetjenester for funksjonshemmede
 6. Koordinerende enhet
 7. Kriseteam
 8. Legetjenester
 9. Nome sjukeheim
 10. Psykisk helsearbeid
 11. Tekniske hjelpemidler
 12. Syns- og hørselskontakt
 13. BPA - Personlig assistent
 14. Demenskoordinator
 15. Friskliv

Klikk her for å se tjenestetilbudet fra Helse- og omsorgstjenesten.

Organisasjonskart over Helse- og omsorgstjenesten

Søknad om tjenester (DOCX, 596 kB) De fleste av tjenestene forutsetter at du søker. Tjenestene blir tildelt etter en individuell vurdering av søkerens behov. Det er utarbeidet et søknadsskjema som skal benyttes ved søknad om de fleste av tjenestene.

Dette søknadsskjemaet omfatter ikke søknad om sosialhjelp og transporttjenester. Søknadsskjema for disse tjenestene får du ved å henvende deg til NAV eller NAVs nettsider.


Betaling for tjenester (PDF, 142 kB)Enkelte av tjenestene er gratis, mens det for andre tjenester kreves brukerbetaling. Betalingssatser bestemmes dels av sentrale myndigheter, dels av kommunestyret.

Sist endret 26.10.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering