Tekniske tjenester

Her finner du en oversikt over ulike tekniske tjenester kommunen yter.

Avløp 

Vegvedlikehold

Vannforsyning

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brannberedskap

Renovasjon (via IATA)

Forebyggende avdeling

Sist endret 29.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering