Tekniske tjenester

Her finner du en oversikt over ulike tekniske tjenester kommunen yter.

Avløp 

Vegvedlikehold

Vannforsyning

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brannberedskap

Renovasjon (via IATA)

Forebyggende avdeling

Sist endret 20.05.2016
Login for redigering