Bolig, eiendom og næring

På denne siden vil du finne mye av det du trenger som huseier eller leietaker i Nome kommune. Du vil finne veiledere om byggesaksbehandling, oppmåling av eiendom og kommunale vann- og avløpstjenester.

Her vil du også finne informasjon om kommunens tilbud til næringslivet.

Innenfor landbruk, næringsutvikling og reiseliv er Nome med i ulike interkommunale samarbeid. For disse tema blir du linket ut av Nome kommunes hjemmesider. Dersom du skal starte eller driver egen bedrift finner du mer om rådgiving og veiledningstjeneste på nettsidene til Midt-Telemark Næringsutvikling eller på Altinn - starte og drive bedrift

Nome kommune yter tjenester innenfor feiing, veg, vann og avløp.Du finner mer om dette under tekniske tjenester.

Skal du bygge hus, garasje eller uthus? Skal du forandre fasaden med nye vinduer? Skal du gjøre endringer på huset? Gå inn på  Bygging/byggesak for mer informasjon om hva du må gjøre. Ønsker du å få målt opp eiendommen din? Gå til oppmåling.

Skal du flytte til eller fra kommunen kan du finne nyttig informasjon her.

Her finner du informasjon når du kjøpe eller selge hus/eiendom eller leie

Flytt til Nome! Tilskudd til bolig
 
Nome kommune gir innflyttere 100 tusen kroner ved kjøp av brukt bolig eller leilighet.
Om du allerede er «nomehering» og bosatt her, kan du få 100 tusen kroner i tilskudd ved bygging
av ny bolig.
 
1. Generelle kriterier.
Ordningen gjelder fram til 31.12.2018. Siste utbetaling kan da komme 31.12.2019.
Kommunestyret vil før dette evaluere ordningen og vurdere om den skal videreføres etter
31.12.2018.
 
2. Det gis tilskudd på kr 100 000 til kjøp av nybygd boenhet (leilighet, enebolig, rekkehus o.l.) etter følgende kriterier:
 
a. Boenheten må være overtatt etter 1. juli 2016.
 
b. Tilskuddet utbetales når eier selv har bodd i boenheten i minimum ett år.
 
c. Kjøp og botid dokumenteres med dato for hjemmelsovergang av boenheten og dato for
registrering av flytting i folkeregisteret.
 
3. Det gis tilskudd på kr 100 000 til nyinnflyttede til Nome kommune som kjøper brukt boenhet etter følgende kriterier:
 
a. Boenheten må være overtatt etter 1. juli 2016.
b. Tilskuddet utbetales når eier selv har bodd i boenheten i ett år.
c. Kjøp og botid dokumenteres med dato for hjemmelsovergang og dato for registrering av flytting i folkeregisteret.
 
 
Kontakt oss for mer informasjon.
 
Telefon 35 94 62 00 / epost: postmottak@nome.kommune.no
Sist endret 17.03.2017
Login for redigering