Barnevernsleder
 
35 95 71 50
 
Send epost til Tone Sissel Hubenbecker
 

Midt-Telemark Barnevernstjeneste

Besøksadresse: Gvarvgata 45, 3810 Gvarv
Postadresse: Postboks 43, 3834 Gvarv

Telefon: 35 95 71 50
Telefaks: 35 95 71 79

E-postadresse: postmottak.barnevern@midt-telemark.no

Midt-Telemark Barnevernstjeneste.JPG - Klikk for stort bilde

Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge ikke blir utsatt for omsorgssvikt eller andre skadelige oppvekstvilkår.

Dersom det er nødvendig med tiltak, skal barnevern så langt det er mulig avgrense seg til tiltak i hjemmet. Flytting av barn skal i utgangspunktet være en nødløsning. 
De sentrale oppgavene til barneverntjenesten er å undersøke og sette i verk frivillige hjelpetiltak, samt fremme forslag om tiltak til fylkesnemnda. 
Barneverntjenesten skal gjennomføre og følge opp Fyklkesnemdna sine vedtak.

Ved alle tiltak etter barnevernloven skal det legges vekt på hva som er best for barnet. Personer som til vanlig har taushetsplikt, har likevel opplysningsplikt overfor barneverntjenesten dersom det er grunn til å tro at det foreligger mishandling, alvorlig svikt i omsorg eller alvorlige atferdsvansker.
Privatpersoner kan også melde inn hvis de er bekymret for barn.

Midt-Telemark barneverntjeneste er knyttet til Barnevernvakten i Grenland, tlf 90 05 33 04. Barnevernvakten tar imot meldinger i tida
mellom kl 16.00 - 08.00 på hverdagar, og ellers hele døgnet på fri- og helligdager.
Barnevernvakten gir også råd og veiledning over telefon.

Meldeskjema (DOC, 49 kB)

Kart
Midt- Telemark Barnevernstjeneste
Sist endret 31.01.2017
Login for redigering