Tjeneste (1)

Barnehagene i Nome kommune

Barn som fingermaler - Klikk for stort bilde Hjemmesider
Helgen barnehage
Fagerli barnehage
Herregårdshavna barnehage

Skoemyra barnehage
Sluseparken barnehage

Svenseid barnehage


Mat i barnehagen
Priser i Nome kommune. (DOC, 82 kB)
Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen (PDF, 258 kB) (Helsedirektoratet).
Hefte: Bra mat i barnehagen (PDF, 7 MB) (Helsedirektoratet).
 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 
Foresatte må søke på nytt hvert barnehageår - søknadsfrist 15.juni for å få ordningen fra start.
Her kan du lese mer om ordningen, tidsfrister og søknadsskjema.


Søknader
Søknadsfrist til Hovedopptaket er 15. mars. Det er samme søknadsfrist for endringer av opphold eller ønsker om overføring til en annen barnehage. Selv om du står på venteliste dette barnehageåret, må du søke på nytt. Her er søknadsskjema for alle søknader.

Foresatte som har barn med funksjonshemminger eller spesielle behov, må ettersende dokumentasjon fra en sakkyndig instans.

I tillegg til Hovedopptaket har vi Supplerende opptak med søknadsfrist 1. oktober. Dette gjelder de som ønsker barnehageplass etter nyttår i barnehageåret. Vi har ingen opptak mellom Supplerende opptak og 31.12. Eventuelle ledige plasser tildeles ellers fortløpende.

Skjema for søknad om bruk av barnehageplass i uke 28. (PDF, 16 kB) Søknadsfrist 1. april.


Rett til barnehageplass
Retten gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det blir søkt om barnehageplass. For å få denne retten må barn som er født til og med august året før, starte innen utgangen av august. Ettåringer født i september må starte innen utgangen av september året etter, og tilsvarende med barn født i oktober må starte senest i løpet av oktober. For å benytte seg av retten må det søkes til Hovedopptaket.

Stortinget har i statsbudsjettet for 2017 varsla at det kan komme en lovendring til våren. Den innebærer at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november i år. For å benytte seg av en eventuell rett må det søkes til Hovedopptaket.

Sist endret 06.04.2017
Login for redigering