Oppvekstsjef
 
35 94 63 10
 
Send epost til Tone Amundsen
 

Marianne  Dahlseng

Pedagogisk konsulent
 
35 94 63 12
 
Send epost til Marianne Dahlseng
 

Hannah Selmer

Økonomikonsulent
 
35 94 62 48
 
Send epost til Hannah Selmer
 

Barn og utdanning

Nysjerrige barnehagebarn - Klikk for stort bilde Nome kommune har seks barnehager, 
tre grunnskoler og voksenopplæring.


Hjemmesider barnehager
Helgen barnehage (Helgen)
Fagerli barnehage (Ulefoss)
Herregårdshavna barnehage (Ulefoss)
Skoemyra barnehage (Lunde)
Sluseparken barnehage (Lunde)
Svenseid barnehage (Svenseid)
 

Hjemmesider skoler
Lunde 10-årige skole
 (Lunde)

Holla 10-årige skole (Ulefoss)
Nome og Bø voksenopplæring (Ulefoss)

 

SFO
Ulefoss skole og Lunde 10-årige skole gir tilbud om SFO (skolefristidsordning). 
Priser fra 1.februar 2017. (PDF, 18 kB)
Les mer om åpningstidene på hjemmesidene.

Fargeblyanter i klasserom - Klikk for stort bilde Gul Solsikke - Klikk for stort bilde Mattematikk - Klikk for stort bilde Ikt.jpg - Klikk for stort bilde Feriedager
Barnehagens kalender 2016-2017
Skoleruta 2016-2017
Barnehage- og skolerute 2017-18 (DOC, 51 kB)

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Regjeringen har bestemt at det kan søkes om dette hvis foresatte har lav inntekt. Her kan du lese mer om ordningen, tidsfrister og finne søknadsskjemaet.


Søknader
Her er søknadsskjema om barnehageplass eller SFO
Hovedopptak til barnehagene har søknadsfrist 15. mars. Det supplerende opptaket har søknadsfrist 1. oktober.
SFO har søknadsfrist 1. april.

Les mer om søknader og rettigheter her: 

Barnehagene i Nome kommune.


Priser 
Barnehagepriser fra 16.1.2017 (DOC, 69 kB)
Priser for SFO fra 1. februar 2016 (PDF, 26 kB)


Tilstandsrapporter
Tilstandrapport for grunnskolen i Nome kommune

 

Voksenopplæringa
har ansvar for norskundervisning og grunnskole-
opplæring for voksne. Skolen er godkjent for Språk-
prøven og har Introduksjonsprogram for flyktninger.
 

Kulturskolen
Nome kulturskole eies og drives av Nome kommune og er et kreativt ressurssenter med opplæring innen estetiske fag. Kulturskolen har egne lokaler på Holla 10-årige skole. Kulturskolen sitt fagtilbud er organisert i fire moduler: Musikk, visuelle kunstfag, teater og dans. Tilbudet er retta mot barn og unge i alderen 6-19 år. Søknadsfrist er 1. juniHer er priser for 2016.
 

Midt-Telemark PPT er lokalisert til Gvarv (Sauherad kommune), tlf.35 95 71 80. Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er kommunens instans som rådgivende og sakkyndig i forhold til spørsmål som handler om barn, ungdom og voksne som opplever å ha særlige utfordringer knytta til opplærings- eller oppvekstsituasjonen.
 

Midt-Telemark barnevernstjeneste er lokalisert til Gvarv (Sauherad kommune). Midt-Telemark barneverntjeneste er knyttet til Barnevernvakten i Grenland, tlf 90 05 33 04. Barnevernvakten tar imot meldinger i tida mellom kl 16.00 - 08.00 på hverdagar, og ellers hele døgnet på fri- og helligdager. Barnevernvakten gir også råd og veiledning over telefon.
 

Familiehelsetjenestene er spredt på flere steder i Nome og oppgavene er overveiende forebyggende og helsebringende tjenester for barn, unge og deres familier. Kommunen har Helsestasjon for barn mellom 0-6 år på Ulefoss (Lunde og Ulefoss helsestasjon tlf 35 00 86 20) og har tilknytta en familieveileder. Helsestasjonen utfører vaksinasjon av barn og gir råd om smittevern. Skolehelsetjenesten har trefftid på skolene.
 

Kommunale fysio- og ergoterapeutiske tjenester for barn/unge har tilrettelagte lokaler på Dagsrud med gymnastikksal og varmtvannsbasseng, Kommunefysioterapeutene gir i tillegg tilbud der barnet er på dagtid.

 

Sist endret 23.02.2017
Login for redigering