Publisert 27.09.2012

Nome kommune ligger i Midt-Telemark, ca 30 min. fra Skien og har ca. 6500 innbyggere. Nome kommune har et allsidig næringsliv og fine fritidsmuligheter. Kommunen har 2 tettsteder, Ulefoss og Lunde.

Krav til søknaden
Søknaden skal sendes elektronisk.
Klikk her for å gå til elektronisk søknad/Søknadssenteret.

Viktig: Hvis du søker på lærerstillinger, husk å bruke skjemaet Søknad på lærerstilling. Hvis du søker på ferievikarstillinger, husk å bruke skjemaet for Søknad om sommerjobb.

For hver av de ledige stillingene finner du også en lenke direkte til søknadssenteret.

Arkivsaksnummer (eks. 07/777), tydelig navn, adresse og telefonnummer, opplysninger om utdannelse og praksis være med.

Ufullstendige søknader blir ikke registrert.

Viktig: Dersom du ønsker å søke på flere stillinger elektronisk, må du sende inn en søknad for hver stilling med tilhørende arkivsaksnummer. Når du har fylt ut og sendt inn en søknad, finner du den gamle søknaden under menypunktet "Historie" i Søknadssenteret. Klikk deretter "Bruk som mal i ny søknad". Da behøver du bare å endre arkivsaksnummeret og stillingstittelen.